modal verbs

You can, could, and should know about Modal Verbs!

Eén van de geheime ingrediënten voor vloeiend en op een hoog niveau zakelijk Engels spreken is het (juiste) gebruik van de modal verbs oftewel modale hulpwerkwoorden. Veel mensen zijn zich niet bewust van het belang van deze woorden. Toch is het zo dat je can, could, and should know about the Modal Verbs!

3 successtrategieën om je zakelijk Engels een boost te geven

Modal verbs

Wat zijn modale hulpwerkwoorden?

De Engelse modal verbs zijn hulpwerkwoorden, en komen in een zin voor in combinatie met een ander werkwoord. De modale hulpwerkwoorden geven de ‘mood’ van de zin aan, zoals een bepaalde mogelijkheid, de waarschijnlijkheid, of de noodzaak van een bepaalde boodschap. Wanneer je de modale hulpwerkwoorden correct gebruikt wanneer je zakelijk Engels spreekt, wordt je boodschap een stuk duidelijker en gerichter. Dit draagt enorm bij aan je professionaliteit.

Welke modale hulpwerkwoorden zijn er?

In dit artikel geef ik je een overzicht van alle modale hulpwerkwoorden van het Engels, en geef ik aan hoe je ze in het zakelijk Engels kunt gebruiken.

Can
Het modale hulpwerkwoord can kan gebruikt worden om mogelijkheid, bekwaamheid, en toestemming aan te duiden.
[Bekwaamheid] I can finish this task by tomorrow.
[Toestemming] Can I take a break.
[Mogelijkheid] If you cannot finish this today, you can continue tomorrow.

Could
Het modale hulpwerkwoord could geeft ook mogelijkheid of toestemming aan, maar is in in vergelijking tot can een stuk beleefder.
[Toestemming] Could I take a break?

Will
Dit modale hulpwerkwoord is ten eerste een belangrijk woord in het vormen van de Simple Future Tense in het Engels. Wil je wat meer informatie over het vormen van de toekomstige tijd in het Engels? Lees dan het artikel Which Tense To Use: het Overzicht eens, wat je een overzicht geeft van alle artikelen en podcasts die zijn uitgebracht over Engelse grammatica.
Daarnaast wordt will gebruikt om een verzoek te doen in het Engels.
[Verzoek] Will you introduce this idea to the PR manager tomorrow?

Would
Het modale hulpwerkwoord would duidt een voorkeur of advies aan. Daarnaast is het de beleefde versie van will, en kan het dus ook gebruikt worden om op een beleefde manier een verzoek te doen.
[Voorkeur] I would rather read through these papers before our meeting tomorrow.
[Advies] If I were you, I would ask your colleague.
[Verzoek] Would you introduce this idea to the PR manager tomorrow?

Vergeet ook deze modale hulpwerkwoorden niet!

May
Het modale hulpwerkwoord may kan je in dezelfde situaties gebruiken als can en could, maar is nóg beleefder dan could. Daarnaast kan het gebruikt worden om een mogelijkheid aan te geven.[Toestemming] You may take a break now.
[Mogelijkheid] It may be possible that we lose this negotiation.

Might
Het modale hulpwerkwoord might wordt voornamelijk gebruikt om mogelijkheid aan te duiden, en is tevens een beleefdere vorm van may.
[Mogelijkheid] I might finish today or tomorrow.
[Toestemming] Might I propose an alternative solution to this problem?

Should
Met het modale hulpwerkwoord should kan je advies aangeven, of een bepaalde verplichting stellen.
[Advies] You should talk to your colleague about this.
[Verplichting] I should start working on Friday’s presentation.

Must
Het modale hulpwerkwoord must wordt tevens gebruikt om een bepaalde verplichting aan te geven, en is sterker dan should.
[Verplichting] You must finish this before the day after tomorrow.

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *