would of will

Would of will?

Will en would worden nog vaak door elkaar gebruikt, maar in het Engels hebben deze twee woorden een groot nuance verschil. Wanneer je would of will gebruikt, licht ik hieronder toe. Verder heb ik ook een oefening voor je samengesteld om de stof meteen toe te passen zodat je het optimale uit dit artikel haalt. Succes!

Zelf aan de slag om je zakelijk Engels te verbeteren?

Would of will – Wanneer gebruik je wat?

Would

Would wordt gebruikt om hypothetische mogelijkheden te beschrijven die onzeker, onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn. Dit is vaak gebaseerd op situaties die er nog niet zijn of er nooit zullen zijn.

Bijvoorbeeld:
I believe that our customers would buy more organic products if they weren’t so expensive (maar dit zijn ze wel, dus doen ze het niet).
In my opinion, it would be disastrous to let this project go ahead (er is nog geen beslissing gemaakt, dus de consequenties zijn nog slechts een mogelijkheid).

We gebruiken would ook om het over een tijd in de toekomst te hebben gezien vanuit een punt in het verleden:
Mike and Janet said that they would take another look at the contract at noon.

Will

Je gebruikt will om te verwijzen naar toekomstige mogelijkheden of voorspellingen waarvan we geloven dat ze zullen gebeuren, vaak gebaseerd op een bestaande situatie of een feit.

Bijvoorbeeld:
If you don’t start showing up on time, I’ll fire you (dit is een zekerheid).
My journey to work will be much easier when the new tram line opens (er wordt al aan de nieuwe trambaan gewerkt, dus de resultaten staan zo goed als vast).

We gebruiken will alleen als het gaat om mogelijkheden of voorspellingen, dus niet in de if / when consturcties (niet: when the new tram line will open).

Quiz time!

Vervoeg het werkwoord tussen haakjes en gebruik een vorm van would of will, of geen van beide.

1. It __________ (be) nice to go away for longer, but I can’t get more time off work.
2. He told me he __________ (call) if there was a problem at the office.
3. I promised Jack I __________ (send) him the contract as soon as it is signed.
4. Based on current estimates, the number of social media users __________ (triple) in the next five years.
5. Everything __________ (be) much quicker when we ___________ (get) the new computer system.
6. More people __________ (use) public transport if the services __________ (were) more reliable.
7. If all __________ (go) to plan, we __________ (have) everything finished before the weekend.
8. Maggie __________ (be) furious if she knew how long it took you to hand in that report.

Doe je mee? Would of will? Noteer je antwoorden en check ze daarna.

De antwoorden:
1. would be, 2. would call, 3. would/’d send, 4. will triple, 5. will be, get, 6. would use, were, 7. goes, will/’ll have, 8. would

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *