werkwoorden overzicht

Which Tense to Use: Het Overzicht

Before we start… De English tenses zijn een onderdeel van de Engelse grammatica die bij veel Engelse taalleerders stress veroorzaken. Wanneer gebruik je nou de ene tijd, en wanneer die andere? En hoe wordt het werkwoord ook alweer vervoegd zodat het helemaal klopt? Het is handig om een goed werkwoorden overzicht te hebben, omdat het correct toepassen van de English tenses niet alleen je professionaliteit een boost geeft, maar het ook ook jouw concreetheid, doelgerichtheid, en duidelijkheid ondersteunt.

Een week geleden verscheen de podcast genaamd Back to the Basics: Which Tense to use? Daarin werden alle Engelse werkwoordstijden op een duidelijke manier behandeld zodat jij een goed idee hebt van dit (vaak lastige) deeltje grammatica. Dit artikel geeft je een duidelijk overzicht van de stof die is behandeld tijdens de podcast, zodat je de Engelse werkwoordstijden letterlijk én figuurlijk duidelijk op een rijtje hebt staan!

Zelf aan de slag om je zakelijk Engels te verbeteren?

Het Engelse werkwoorden overzicht

Which Tense When to use How to use Example
Present Simple Wanneer een actie of gebeurtenis een feit is, of wanneer iets zo regelmatig gebeurt dat het een gewoonte is. Stam van het werkwoord (en plak er een -s aan vast bij he/she/it) I walk to my office every day.
Present Continuous Wanneer een actie of gebeurtenis op het moment aan de gang is, vaak aan de gang is, of ook in de toekomst nog zal voortduren. Werkwoord van to be + stam van het werkwoord + ing Suzie is arriving at the office party. As she is walking into the room, Pat and Amy are congratulating their fellow colleagues.
Present Perfect Wanneer een actie of gebeurtenis voor en onbepaalde tijd in het verleden bezig is geweest, of wanneer een actie of gebeurtenis in het verleden is begonnen en nog steeds bezig is in het heden. De focus ligt op het resultaat van de actie of gebeurtenis die ondernomen wordt. Have/has + voltooid deelwoord We have talked about this issue before.
Present Perfect Continuous Wanneer een actie of gebeurtenis in het verleden is begonnen, en tot op het heden nog steeds bezig is. De focus ligt op de duur van de actie of gebeurtenis. Have/has + stam van het werkwoord + ing We have been trying to find someone that fits the job description perfectly. However, until now, our efforts were futile.
Past Simple Wanneer een actie of gebeurtenis in het verleden heeft plaatsgevonden en ook is afgelopen in het verleden. Verledentijdsvorm van het werkwoord

·      Regelmatige werkwoorden + ed

·      Onregelmatige werkwoorden hebben een andere vorm

Peter achieved an important goal last week.
Past Continuous Wanneer een actie of gebeurtenis bezig is geweest op een bepaald punt in het verleden, of om aan te geven dat een bepaalde actie of gebeurtenis aan de gang was en onderbroken werd door een andere actie. Verleden tijd van to be + stam van het werkwoord + ing Jessica was cleaning her desk when her colleague spilled coffee over her laptop.
Past perfect Wanneer je praat over een actie of gebeurtenis die afgelopen was voor een ander moment in het verleden Had + voltooid deelwoord I came back to the office on Monday morning, and saw that someone had smashed in the window!
Past Perfect Continuous Wanneer een bepaalde actie of gebeurtenis in het velden bezig is geweest tot een ander moment in het verleden. Deze actie of gebeurtenis is dus in het verleden afgelopen. Had been + stam van het werkwoord + ing Peter had been working at our company for eleven years when he got fired.
Future Simple Wanneer je het hebt over een actie of gebeurtenis die in de toekomst zal plaatsvinden. Will + stam van het werkwoord I will improve my English skills this year.
Future Continuous Wanneer een actie of gebeurtenis zal plaatsvinden in de toekomst en voor een bepaalde tijd zal voortduren in de toekomst. Will be + stam van het werkwoord + ing We will be presenting this idea to the management team at 2pm
Future Perfect Wanneer een actie of gebeurtenis in de toekomst voltooid zal zijn voor een ander punt in de toekomst. Will have + voltooid deelwoord The office will have presented their new idea by 5pm.
Future Perfect Continuous Wanneer een actie of gebeurtenis zal voortduren tot een bepaald punt in de toekomst. Je kijkt dus vooruit in de tijd om vervolgens juist terug te kijken naar het verloop van de bepaalde activiteit. Will have + stam van het werkwoord + ing In June, Macy will have been working at our company for twenty years.

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Heb je vragen of opmerkingen? Laat ze gerust achter in de reacties!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *