dagelijkse Engelse communicatie

Veelvoorkomende zinsdelen voor dagelijkse Engelse communicatie

Hoe handig is het als je een aantal zinsdelen paraat hebt die je zo kunt gebruiken in het Engels? Als je veelvoorkomende Engels zinsdelen, of in het Engels phrases genoemd, gebruikt wanneer je Engels spreekt, komt het snel over alsof jij zonder veel inspanning communiceert. Daarom deel ik in dit artikel een aantal veelvoorkomende phrases met je, mét vertaling en voorbeeldzin voor jouw dagelijkse Engelse communicatie. Ik behandel de Engelse phrases in drie onderdelen, zodat je precies weet welke phrase je het beste kunt gebruiken in welke situatie.

Met meer gemak Engels spreken? Zo doe je dat! (Spoiler: je hoeft niet terug de schoolbanken in.)

Dagelijkse Engelse Communicatie

Phrases voor het uitdrukken van aantal en hoeveelheid

Engelse phrase Vertaling Voorbeeld
A great deal of Heel veel It’s clear you’ve spent a great deal of time preparing this presentation.
A wide range of Een breed scala aan You have a wide range of knowledge.
To what extent In welke mate It is not clear to what extent you are aware of all the issues involved.
In a variety of ways Op verschillende manieren My colleague’s behavior affects me in a variety of ways.
To some extent Tot op zekere hoogte I think I understand the topic to some extent.

Phrases voor generaliseren en specificeren

Engelse phrase Vertaling Voorbeeld
On the whole In het geheel On the whole, our team has to take more responsibility.
In the case of In het geval van Similar principles apply in the case of the office across the street.
For the purposes of Voor de doeleinden van For the purposes of our discussions about stability, everyone should be involved.
In general In het algemeen In general, I agree with you.
As a rule Veelal As a rule, I leave the office by six.
As far as Voor zover As far as I know, he never got into work this morning.
Concerning Wat betreft What do you know concerning this?
As regards Wat betreft Is there any stipulation as regards qualifications?
With the exception of Met uitzondering van Everyone goes home by six, with the exception of John, who leaves at seven.
As a whole Als geheel We must consider these matters as a whole.
For the most part Voor het grootste gedeelte For the most part, I agree with you.
In more detail Meer gedetailleerd I would like to explain this to you in more detail.
From the point of view of Vanuit het oogpunt van From the point of view of Mary, you are in the wrong.

Phrases als aanknopingspunten en argumenten

Engelse phrase Vertaling Voorbeeld
Due to the fact that Vanwege het feit dat In my opinion, this is largely due to the fact that we did not prepare the meeting.
At the same time Tegelijkertijd At the time, I think we also didn’t know what we were up against.
As opposed to In tegenstelling tot 300 people attended yesterday’s meeting, as opposed to the 180 people last year.
In the sense that In de zin van Our firm is market-seeking in the sense that we wish to gain more access to customers.
Be that as it may Hoe dan ook I know Jake’s old, be that as it may, he is still a good colleague.
For this reason Daarom, om deze reden Precisely for this reason, you are given a promotion.
In addition to In aanvulling op In addition to your argument, I would like to add something.

Waar zou jij meer over willen lezen op dit blog? We hore het graag in de reacties!

📢 Jouw woordenschat zakelijk Engels vergroten?

Dat kan op een eenvoudige manier met de audiotraining: Improve Your Vocabulary. Een done-for-you training om in 10 minuten per dag jouw zakelijke woordenschat uit te breiden. Voor een professioneel, genuanceerd en gevarieerd vocabulaire. Precies wat jij nodig hebt! Klik hier voor alle info over deze audiotraining. Je zakelijk Engelse woordenschat vergroten was nog nooit zo makkelijk!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *