transition words

Transition Words

Transition words zijn woorden die zinsdelen, zinnen, of paragrafen met elkaar verbinden. In het Nederlands worden deze woorden ook wel verbindingswoorden of signaalwoorden genoemd. Transition words zorgen voor een samenhangend geheel van een bepaalde tekst of boodschap die overgebracht wordt. Ze zorgen er namelijk voor dat de verschillende aspecten van je boodschap met elkaar verbonden zijn. Ook geven ze informatie over de informatie die nog gaat komen. Wanneer je bijvoorbeeld je zin begint met ‘as a result’, weet de lezer meteen dat deze zin een bepaald resultaat of conclusie gaat aangeven.

Zelf aan de slag om je zakelijk Engels te verbeteren?

Engelse verbindingswoorden

Transition Words: verschillende doeleinden

Transition words kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld nadruk leggen op bepaalde informatie, informatie toevoegen, een tegenstelling weergeven, een volgorde aangeven, of een resultaat of uitleg weergeven. Ook kunnen ze een vergelijking trekken of informatie samenvatten, redeneringen weergeven, een voorwaarde uitleggen, of generaliseren. Deze blog geeft voor elke doeleinde een aantal voorbeelden.

Emphasis (nadruk leggen)
Undoubtedly / Without a doubt
Unquestionably
Obviously
Particularly / In Particular
Indeed
Definitely
Absolutely
Clearly

Addition (informatie toevoegen)
Additionally / In addition (to this)
Besides
As well as that
Also
Furthermore
Moreover
Apart from this
Along with

Contrast (tegenstelling)
Unlike
Differing from
Even so
Nevertheless
Nonetheless
In contrast / Contrary
Whereas
Alternatively

Order (volgorde)
Following
At this time
Previously
Subsequently
Firstly, Secondly, Thirdly
Finally
Above all
Last but not least
Before

Result (resultaat)
As a consequence
As a result
Thus
Hence
Consquently
Due to
Therefore

Illustration (uitleg of ter illustratie)
Such as
In this case
For example
For instance
Namely
To demonstrate

Comparison (vergelijken)
Similarly
In the same way
Correspondingly
Equally
Likewise
Just like/as
Compared

Summary (samenvatten)
Briefly
In short
Altogether
To sum up / In summary / To summarise

Reason (redenering)
Because of
Due to
With this in mind
In fact
In order to

Condition (voorwaarde)
If
In (that) case
Unless

Concession (overweging)
Admittedly
All the same
Up to a point
Even so / Even if
In spite of
Although / Even though
However

Generalisation (generalisatie)
In general / Generally
On the whole
Overall
In most cases / For the most part

Transition Words: waarom zijn ze belangrijk?

Zoals hierboven aangegeven zijn transition words belangrijk voor de structuur en samenhang van een tekst of bepaalde boodschap die je wilt overbrengen. Niet alleen in geschreven Engelse taal, maar ook in gesproken Engelse taal is het gebruik van transition words erg belangrijk. Ze geven namelijk duidelijk aan welke informatie gaat komen waardoor een tekst of boodschap makkelijker te begrijpen is. Een gestructureerd en duidelijk Engels taalgebruik is belangrijk in het zakenleven, en zorgt tevens voor een grotere professionaliteit.

Lees een Engelse e-mail die je eerder hebt geschreven eens door en ga actief opzoek naar het gebruik van transition words. Merk je dat je er weinig of geen gebruikt? Probeer dan bewust meer transition words toe te voegen aan jouw Engelse taalgebruik!

Heb je voorbeelden van andere transition words die niet genoemd zijn, of heb je een andere vraag? Laat het weten in de reacties!

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *