The future is now

De toekomstige tijd wordt in het Engels met verschillende tijdsvormen gevormd. In dit blogartikel gaan we kijken welke een aantal hiervan zijn en wanneer je deze vormen moet gebruiken. Aan het einde heb ik weer een handige quiz voor je!

BETER IN HET ENGELS COMMUNICEREN?

Ontdek hoe je je zakelijk Engels zo snel mogelijk up-to-speed krijgt voor jouw rol, functie en werksituatie.

Er zijn een aantal verschillende toekomstige tijdsvormen mogelijk, maar over het algemeen gebruikt men het vaakst de Present Continuous om over een afspraak / gepland iets te praten: I’m announcing my retirement tomorrow.

We gebruiken will voor directe reacties, voorspellingen en beloftes: That’s the phone! I’ll answer it!

Bijvoorbeeld:
I’ll probably have to work late tomorrow night (niet gepland).
I’m working late tomorrow night (wel gepland).

We gebruiken de Present Simple voor toekomstige gebeurtenissen met een vaststaand tijdsschema.

Bijvoorbeeld:
The train leaves at 7.30 am (vaststaand tijdsschema).
I’m leaving the house at 6 am (persoonlijke afspraak).

De Present Simple gebruiken we ook vaak achter if en when: When I retire, I’ll travel the world.

Hetzelfde gebeurt met: before, after, until, by the time en as soon as: I’ll phone you as soon as the plane lands. By the time we finish the project, it will be seven o’clock.

Nu jij! Vervoeg de werkwoorden om de toekomstige tijd te vormen.
1. The conference ________ (start) at 8.30 am, so we’ll have to set off early.
2. If you ________ (treat) him so unfairly he’ll walk out of the job.
3. The only direct flight ________ (leave) at 4 am, which means an early start.
4. Could you email me when ________ (you / have) the marketing report?
5. Sorry I’m late. I promise it ________ (not / happen) again.
6. I normally leave work early on Friday, but this Friday I ________ (work) late.
7. Let’s go out for a drink after we ________ (finish) these accounts.
8. There’s no need to hurry, the meeting ________ (not / start) until 4 pm.

Doe je mee met de quiz? Laat je antwoorden hieronder achter.

Reacties (1)

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *