toekomende tijden

The future is now

De toekomende tijden worden in het Engels met verschillende werkwoordstijden gevormd. In dit blogartikel gaan we kijken naar een aantal hiervan en wanneer je deze vormen moet gebruiken. Aan het einde heb ik weer een handige quiz voor je!

3 successtrategieën om je zakelijk Engels een boost te geven

Toekomende tijden

Present Continuous

Er zijn een aantal verschillende toekomende tijden mogelijk, maar over het algemeen gebruikt men het vaakst de Present Continuous om over een afspraak / gepland iets te praten: I’m announcing my retirement tomorrow.

Future Simple

We gebruiken de Future Simple, dwz will voor directe reacties, voorspellingen en beloftes: That’s the phone! I’ll answer it!

Bijvoorbeeld:
I’ll probably have to work late tomorrow night (niet gepland).
I’m working late tomorrow night (wel gepland).

Present Simple

We gebruiken de Present Simple voor toekomstige gebeurtenissen met een vaststaand tijdsschema.

Bijvoorbeeld:
The train leaves at 7.30 am (vaststaand tijdsschema).
I’m leaving the house at 6 am (persoonlijke afspraak).

De Present Simple gebruiken we ook vaak achter if en when: When I retire, I’ll travel the world.

Hetzelfde gebeurt met: before, after, until, by the time en as soon as: I’ll phone you as soon as the plane lands. By the time we finish the project, it will be seven o’clock.

Quiz!

Nu jij! Vervoeg de werkwoorden om de toekomende tijden te vormen.
1. The conference ________ (start) at 8.30 am, so we’ll have to set off early.
2. If you ________ (treat) him so unfairly he’ll walk out of the job.
3. The only direct flight ________ (leave) at 4 am, which means an early start.
4. Could you email me when ________ (you / have) the marketing report?
5. Sorry I’m late. I promise it ________ (not / happen) again.
6. I normally leave work early on Friday, but this Friday I ________ (work) late.
7. Let’s go out for a drink after we ________ (finish) these accounts.
8. There’s no need to hurry, the meeting ________ (not / start) until 4 pm.

Doe je mee met de quiz?
De antwoorden staan hieronder. Niet spieken hè!
1. starts, 2. treat, 3. leaves, 4. you have, 5. will not/won’t, 6. am/’m working, 8. finish, does not/doesn’t start

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reacties (1)

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *