phrasal verb to take

Take it easy

Al eerder heb ik het werkwoord ‘to get’ als phrasal verb besproken (🔗 Dat artikel kun je via deze link teruglezen.) Phrasal verbs zijn werkwoorden die bestaan uit een woordgroep, vaak in combinatie met een vast voorzetsel. In het Nederlands zitten deze voorzetsels vaak aan het werkwoord vast, bijvoorbeeld overnemen, afnemen, innemen. Dit keer het phrasal verb to take.

Zelf aan de slag om je zakelijk Engels te verbeteren?

Phrasal verb to take

Hieronder geef ik een aantal handige voorbeelden met vertalingen en voorbeeldzinnen die van pas komen in het internationale zakenleven.

To take after
Betekenis: lijken op
He takes after his father.

To take in
Betekenis: aannemen, aanvaarden
It was difficult to take in all he said.

To take off
Betekenis: opstijgen
The plane took off on time.

To take down
Betekenis: opschrijven
The studens took down the lecture.

To take back
Betekenis: terugbrengen of terugnemen
He took the computer back.

To take over
Betekenis: overnemen
The company was taken over by our rival.

To take on
Betekenis: in dienst nemen
The company took on new workmen.

To take up
Betekenis: beginnen (hobby)
Dennis has taken up swimming.

Heb je ze allemaal goed doorgenomen? Alleen lezen helpt niet, ik daag je uit ze deze week een aantal keer te gebruiken en je zult zien dat het je Engels echt een boost geeft!

Welk phrasal verb vind jij lastig? Laat het hieronder weten!

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reacties (1)

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *