15 augustus 2014 | Writer: Anneke Drijver

Take it easy

Al eerder heb ik het werkwoord ‘to get’ als phrasal verb besproken. Phrasal verbs zijn werkwoorden die bestaan uit een woordgroep, vaak in combinatie met een vast voorzetsel. In het Nederlands zitten deze voorzetsels vaak aan het werkwoord vast, bijvoorbeeld overnemen, afnemen, innemen…

Dit keer het phrasal verb to take.

Hieronder geef ik een aantal handige voorbeelden met vertalingen en voorbeeldzinnen die van pas komen in het internationale zakenleven.

Take after
Betekenis: lijken op
He takes after his father.

Take in
Betekenis: aannemen, aanvaarden
It was difficult to take in all he said.

Take off
Betekenis: opstijgen
The plane took off on time.

Take down
Betekenis: opschrijven
The studens took down the lecture.

Take back
Betekenis: terugbrengen of terugnemen
He took the computer back.

Take over

Betekenis: overnemen
The company was taken over by our rival.

Take on
Betekenis: in dienst nemen
The company took on new workmen.

Take up
Betekenis: beginnen (hobby)
Dennis has taken up swimming.

Heb je ze allemaal goed doorgenomen? Alleen lezen helpt niet, ik daag je uit ze deze week een aantal keer te gebruiken en je zult zien dat het je Engels echt een boost geeft!

Welk phrasal verb vind jij lastig? Laat het mij hieronder weten!

Reacties (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *