Engelse synoniemen

Synonymousness

Synoniemen bestaan niet. Er zijn geen twee woorden die precies hetzelfde betekenen, maar je hebt wel woorden waarvan de betekenissen dusdanig op elkaar lijken dat je ze met elkaar kunt afwisselen. Let hierbij wel altijd goed op of het in de context wel kan! Zo zijn say en claim Engelse synoniemen van elkaar, maar neem de zinnen: a. Robin said that she finished the report. b. Robin claimed that she finished the report.

In zin a. zegt Robin dat zij het rapport afgemaakt heeft. In zin b. beweert Robin dat zij het rapport afgemaakt heeft. Deze twee zinnen betekenen dus niet geheel hetzelfde, ondanks dat say en claim Engelse synoniemen zijn. Ik merk dat mensen op dit gebied nog vaak de plank misslaan.

Zelf aan de slag om je zakelijk Engels te verbeteren?

Gebruik Engelse synoniemen

 
Toch is het belangrijk om synoniemen te gebruiken. Je laat hierdoor zien dat je de taal beheerst en over een ruime vocabulaire beschikt. In dit artikel zal ik een aantal Engelse synoniemen toelichten en voorbeeldzinnen geven hoe je deze in het internationale zakenleven kunt gebruiken.

To arrive – aankomen

a. To reach – komen tot
We’ve reached an agreement with the metal factory.
We zijn tot een overeenkomst gekomen met de metaalfabriek.
b. To enter – binnenkomen, naar binnen gaan
I entered the atrium of the skyscraper and was amazed by the architecture.
Ik kwam in het atrium van de wolkenkrabber binnen en was verwonderd door de architectuur.
c. To show up – op komen dagen
Kelly never showed up to the meeting.
Kelly is nooit op komen dagen voor de vergadering.

Business – zaak, winstgevende handel

a. Trade – handel
What’s your trade?
Waar handel jij in?
b. Work – werk
Let’s go back to work.
Laten we weer aan het werk gaan.
c. Field – (vak)gebied
In what field do you work?
In welk vakgebied werk jij?

Economical – zuinig

a. Cost-effective – rendabel
We’re looking for a cost-effective solution.
We zijn op zoek naar een rendabele oplossing.
b. Efficient – efficiënt, doeltreffend
Our long-term objective should be to efficiently handle our decreasing budget.
Onze langetermijndoelstelling zou het efficiënt omgaan met ons dalende budget moeten zijn.
c. Prudent – voorzichtig, verstandig
Joyce is the newest member to our financial team. She is a prudent investor.
Joyce is het nieuwste lid van ons financiële team. Ze is een verstandige belegger.

To give – geven

a. To hand out – uitdelen
Could you hand out the reports?
Zou jij de verslagen kunnen uitdelen?
b. To grant – toestaan, toestemming geven
My boss would never grant us permission to host a Christmas party at the office.
Mijn baas zou ons nooit toestemming geven om een kerstfeest op het kantoor te organiseren.
c. To deliver – bezorgen, brengen
Has Peter delivered those documents to Company X?
Heeft Peter die documenten naar Company X gebracht?

Occupation – beroep, bezetting

a. Activity – werkzaamheid, activiteit
What kind of activities did they plan for the teambuilding weekend?
Wat voor activiteiten hebben ze gepland voor het teambuilding weekend?
b. Calling – roeping
Todd has found his calling as a lawyer for the less fortunate.
Todd heeft zijn roeping gevonden als een advocaat voor de minder bedeelden.
c. Affair – kwesite, aangelegenheid
Let’s not talk about this unfortunate affair any longer.
Laten we het niet langer over deze onfortuinlijke kwestie hebben.

To say – zeggen, vertellen

a. To voice – uiten
Jenny voiced her concerns about the decrease of our presence on social media.
Jenny uitte haar bezorgheid over de afname van onze aanwezigheid op social media.
b. To convey – overbrengen
He conveyed the message with enthousiasm.
Hij bracht het bericht met enthousiasme over.
c. To assert – verklaren, beweren
Barry asserted that he had not borrowed my pen.
Barry beweerde dat hij mijn pen niet geleend had.

Wat doe jij om je Engels te verlevendigen? Laat hieronder een reactie achter.

📢 Jouw woordenschat zakelijk Engels vergroten?

Dat kan op een eenvoudige manier met de audiotraining: Improve Your Vocabulary. Een done-for-you training om in 10 minuten per dag jouw zakelijke woordenschat uit te breiden. Voor een professioneel, genuanceerd en gevarieerd vocabulaire. Precies wat jij nodig hebt! Klik hier voor alle info over deze audiotraining. Je zakelijk Engelse woordenschat vergroten was nog nooit zo makkelijk!

Reacties (2)

  1. Ik probeer wel synoniemen te gebruiken, maar meestal ben ik al blij dat ik me verstaanbaar kan maken in het Engels. Dus ik zal eerst moeten werken aan het vergroten van mijn woordenschat, bijvoorbeeld door meer engelstalige boeken te lezen.

  2. Handige tips Anneke, dank je wel. Wat ik doe om mijn engels te verlevendigen? Ik heb een aantal engelstalige klanten, ik merk dat ik door het gewoon te spreken steeds verder kom. Ik lees ook veel in het engels en volg veel trainingen in het engels. Daardoor is mijn engels sowieso een stuk vooruitgegaan. Naar mijn idee leer je het vooral door het echt te spreken.

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *