Present Simple of Present Continuous

Present Simple of Present Continuous?

Je hebt het me misschien al eerder horen zeggen of je hebt het al eerder op dit blog gelezen, maar dit onderwerp is zeker het herhalen waard. Dé grootste fout die ik professionals nog steeds hoor maken is het verkeerd gebruiken van de Present Continuous, oftewel de –ing vorm. Deze tijd wordt vaak te pas en te onpas gebruikt, vaak terwijl dat een Present Simple vorm zou moeten zijn. Dus wanneer gebruik je de Present Simple of Present Continuous?

Met meer gemak Engels spreken? Zo doe je dat! (Spoiler: je hoeft niet terug de schoolbanken in.)

Tegenwoordige tijden

 Om het verschil tussen deze twee duidelijk voor je op te helderen, gaan we ze vandaag tegenover elkaar zetten. En aan het einde van dit blog staat een handige miniquiz zodat jij jouw kennis meteen kunt toepassen.

PRESENT SIMPLE

De Present Simple gebruik je:
1. als iets een gewoonte is
2. als iets een feit is
3. als iets regelmatig (niet) gebeurt. Er staan meestal signaalwoorden in de zin die aangeven of dit het geval is. Denk aan: always, every day/week/month/year, never, often, sometimes en usually.

Je vormt de Present Simple door:
I/you/we/they werkwoord
I/you/we/they walk

he/she/it werkwoord + (e)s
he/she/it walks

PRESENT CONTINUOUS

De Present Continuous gebruik je:
1. als iets nu gebeurt (vaak met signaalwoorden: at the moment, listen, now, etc.)
2. als iets vaak gebeurt waar je je aan ergert (vaak met signaalwoord always)
3. als iets in de nabije toekomst plaatsvindt.

Je vormt de Present Continuous door:
I am + werkwoord + -ing
I am walking

you/we/they are + werkwoord + -ing
you/we/they are walking

he/she/it is + werkwoord + -ing
he/she/it is walking

Quiz time!

Vul in: Present Simple of Present Continuous:

01. You __________ (not like) paperwork, do you?
02. We __________ (often, cycle) to work together.
03. Clive __________ (always, do) what he has promised to do.
04. She is __________ (not work) at the moment.
05. __________ (you, think) we should find a different location for our new office building?
06. They __________ (discuss) the next step in the reorganization process.
07. I __________ (work) on a top secret project with Benjamin.
08. Lucy __________ (work) at an international marketing agency.
09. Jim __________ (never, work) late on Friday.
10. Usually Dennis __________ (work) as a marketing consultant at Company X, but this summer he __________ (move) to Belfast to start his international freelance career.

Spoiler Alert!
Oplossingen check je hieronder:

01. You don’t like paperwork, do you?
02. We often cycle to work together.
03. Clive always does what he has promised to do.
04. She is not working at the moment.
05.Do you think we should find a different location for our new office building?
06. They are discussing the next step in the reorganization process. 
07.I am working on a top secret project with Benjamin. 
08. Lucy works at an international marketing agency.
09. Jim never works late onFriday.
10. Usually Dennis works as a marketing consultant at Company X, but this summer he is moving to Belfast to start his international freelance career.

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reacties (2)

    • Dear Britt, je kunt de quiz maken door zelf de antwoorden te noteren waarvan jij denkt dat ze juist zijn. Je kunt jouw antwoorden vervolgens nakijken met het antwoordblad. Het antwoordblad is destijds vrijgegeven via de nieuwsbrief, maar ik zorg ervoor dat je ze in het artikel zelf, helemaal onderaan, kunt lezen. Hopelijk is je vraag hiermee beantwoord. Kind regards, Jonne

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *