2 mei 2022

Common Collocations

Vandaag ga ik het hebben over collocations. Dit zijn woorden die vaak of altijd samen gebruikt worden. Het zijn dus woordparen of zinsdelen die vaak voorkomen in een zin. Omdat…