perfect tenses

Perfect Tense

Één van de belangrijkste dingen die je zult moeten leren als je je Engels wilt verbeteren is het correct gebruiken van de werkwoordstijden. Het lastige hieraan is dat de Engelse tijden vaak niet overeenkomen met hoe de Nederlandse tijden gebruikt worden. Maar, met een beetje oefenen en gewoon doen kan iedereen de Engelse tijden leren. In dit artikel gaan we de Perfect Tenses en het gebruik ervan ophelderen zodat jij deze tijden perfect kan toepassen.

Met meer gemak Engels spreken? Zo doe je dat! (Spoiler: je hoeft niet terug de schoolbanken in.)

The Perfect Tenses

PRESENT PERFECT

De eerste vorm die we gaan bekijken is de Voltooid Tegenwoordige Tijd. Deze tijd vorm je door have/has + voltooid deelwoord.

Je gebruikt de Present Perfect als iets een langere tijd duurt of permanent is:
I have worked as an assistant for many years.
We have worked together for as long as I remember.

Als een afgelopen gebeurtenis nu nog steeds van belang is:
I have been to quite a few countries across the globe, but I have never been to Egypt.
I can’t come to work today because I haven’t slept all night.

Tenslotte gebruik je de Present Perfect Tense ook bij onduidelijke tijdsaanduidingen zoals already, before, ever, for, just (UK), never, since, yet:
I have never been late.
Luke has already finished the report.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

De Present Perfect Continuous vorm je door have/has + been + werkwoord eindigend op –ing.

Je gebruikt de Present Perfect Continuous bij situaties en acties van tijdelijke aard:
Ella has been calling the office all day.
I have been calculating our budget all evening.

En als situaties in het verleden begonnen zijn en nu nog steeds aan de gang zijn:
I can’t believe Luke isn’t here yet. I have been waiting for over half an hour.
Ella is out of town for a few days. She has been looking for an apartment in the city.

PAST PERFECT

De Voltooid Verleden Tijd vorm je door had + voltooid deelwoord.

Je gebruikt de Past Perfect als je een situatie in het verleden beschrijft waarin je een situatie verder terug in de tijd beschrijft:
I told Ella that Luke had left his laptop at work again.
She was annoyed because she had told him not to leave it there anymore.

Verder gebruik je deze tijd om te verwijzen naar dingen die niet gebeurd zijn of nooit hebben plaatsgevonden na de woorden: would rather, wish, if only en if.
If I had known her response, I wouldn’t have bothered to ask her in the first place.
If only he had told me sooner that the deadline was moved to tomorrow.

Tenslotte gebruik je de Past Perfect Tense vaak ook bij tijdsbepalingen zoals after, as soon as, just en when:
As soon as I had closed the window, Luke complained that it was hot.
Just as we had expected, Ella was well prepared for her pitch.

PAST PERFECT CONTINUOUS

De Past Perfect Continuous vorm je door had + been + werkwoord eindigend op –ing.

Je gebruikt deze vorm voornamelijk als je het over iets in het verleden hebt wat duurde tot het moment dat iets anders in het verleden gebeurde:
She had been working on that project for nearly two days when someone finally offered to help her.
I had been trying to reach Luke for a while when Ella told me he wasn’t coming in today.

Oefening

Nu jij! Vul de juiste vorm van de Perfect Tenses in.
1. Jonah ______ (visit) Rome five times.
2. I ______ (live) in Florida before I went to Washington.
3. Tom is fed up because he ______ (work) all afternoon.
4. When they finally arrived, we______ (leave, already) the office.
5. Susie ______ (live) in Copenhagen for eight years when she was offered a job in Barcelona.
6. Maya ______ (finish, not) writing that report yet.
7. Mike looked utterly pale because he ______ (sleep, not) well.
8. She left a few minutes ago. She ______ (go) to the market.
9. What have you ______ (do)? The archives are a complete mess.
10. You ______ (wait, not) that long!

Met welke tijden heb jij moeite? Of heb je nog een goede tip om het leren van tijden makkelijker te maken? Laat het hieronder weten.

De antwoorden. Niet spieken!
1. has visited, 2. had lived, 3. has been working, 4. had already left, 5. had been living, 6. hasn’t finished, 7. hadn’t been sleeping, 8. has gone, 9. have you been doing, 10. haven’t been waiting

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reacties (4)

 1. Blijft lastig is het Engels…. omdat het Nederlands al die tijden niet kent op die manier.
  1. has visited
  2. lived
  3. has worked
  4. had been living
  6. has not yet finished
  7. had not slept well
  8. has gone
  9. done
  10. haven’t waited

 2. Een hele opgave om dit te doorgronden!
  1. has visited
  2. have lived
  3. has worked
  4. already had left
  5. had been living
  6. had not finished
  7. had not slept
  8. has gone
  9. done
  10. have not waited

 3. Let op, dit bericht bevat de antwoorden. Lees niet verder als je de oefening nog wilt doen!

  De antwoorden zijn:
  1. has visited
  2. had lived
  3. has been working
  4. had already left
  5. had been living
  6. hasn’t finished
  7. hadn’t been sleepiing
  8. has gone
  9. have you been doing
  10. haven’t been waiting

  Bedankt voor het meedoen!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *