Hè, moet dit nu wel of niet…

… met een hoofdletter. Vraag jij je ook nog altijd af of bijvoorbeeld de dagen van de week of de maanden van het jaar met een hoofdletter moeten? Dat hoeft niet langer. Kopieer onderstaand lijstje, hang het boven je bureau en je hebt de antwoorden altijd bij de hand!

BETER IN HET ENGELS COMMUNICEREN?

Ontdek hoe je je zakelijk Engels zo snel mogelijk up-to-speed krijgt voor jouw rol, functie en werksituatie.

Hoofdletters in het Engels

1. Bij het eerste woord van een zin
Hurray for the bloody obvious!

2. Bij het persoonlijk voornaamwoord ‘I’
He asked me to come, but I can’t be bothered.

3. Bij eigennamen
Anneke, Giorgia, Johannes
Als de namen uit meerdere woorden bestaan, krijgen ze allemaal een hoofdletter
Cunard Cruiselines, Tower Bridge, Atlantic Ocean, Lake Como

4. Bij familierelaties, als je ze gebruikt als naam
It was the last he saw of Aunt Elizabeth.

Did you bring the flowers for Mother.
maar: They bought their mother a bunch of flowers.

5. Bij de namen van specifieke goden, religieuze figuren en heilige schriften

God, Allah, Buddah, the Bible, the Tora, the Koran.

6. Bij titels die aan namen voorafgaan
He interviewed President Obama.
maar niet als de titel na de naam komt
Barack Obama, president of The United States.

7. Bij kompasrichtingen die ook namen zijn van landsdelen
He moved to the Southwest.
She’s living up North.

maar niet als kompasrichting alleen
He lives north of Boston.

8. Bij dagen, maanden en feestdagen
Sunday, Friday, April, June, Christmas
(niet bij de seizoenen summer, autumn, winter, spring)

9. Bij periodes en gebeurtenissen
Victorian Age, Great War, Declaration of Independence

10. Bij het eerste woord van een citaat

Luca said: ‘Go away!’

11. Bij het eerste en de belangrijke woorden in titels van boeken, artikelen of liedjes

The Da Vinci Code, Harry Potter and the Chamber of Secrets

12. Bij leden van een politieke, sociale of etnische groepering
Democrats, Republicans, African Americans, Chinese

13. Bij de namen van landen, nationaliteiten en talen
the Netherlands, Dutch, a British boy, American pizza

14. Bij handels- en merknamen
Coca Cola, Pepsi, Ferrari, Lancia

15. Bij afkortingen
FIFA, BBC, KLM, BA

Heb je nog vragen over hoofdletters in het Engels of wil je iets toevoegen? Dat kan hieronder!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *