regular verbs regelmatige werkwoorden

Know your verbs! Regelmatige werkwoorden in het Engels

Net als in het Nederlands, heb je in het Engels zowel regelmatige als onregelmatige werkwoorden. Bij veel business professionals gaat het vervoegen van Engelse werkwoorden op de automatische piloot. Maar sommige werkwoorden, vooral degenen die niet zo vaak voorkomen, kunnen verwarring veroorzaken. Of een bepaald werkwoord nu regelmatig of onregelmatig is, en welke regels je precies moet toepassen, kan in sommige gevallen best onduidelijk zijn.

BETER IN HET ENGELS COMMUNICEREN?

Ontdek hoe je je zakelijk Engels zo snel mogelijk up-to-speed krijgt voor jouw rol, functie en werksituatie.

Daarom geef ik je in de komende twee opvolgende blogartikelen een snel en duidelijk overzicht van de twee soorten werkwoorden. Dan heb jij in een handomdraai een opfrisser van hoe je ze op een correcte manier gebruikt wanneer jij Engels spreekt. Vandaag beginnen we met:

Regelmatige werkwoorden

 

De regelmatige werkwoorden, in het Engels ook wel regular verbs genoemd, zijn de werkwoorden die volgens de gebruikelijke regel vervoegd worden. Hierbij pak je de stam van het werkwoord en voeg je er “-ed” of “-d” aan toe. Maar wanneer voeg je nu precies “-ed” en wanneer voeg je nu precies “-d” toe?

(1) Als de stam van het werkwoord één lettergreep heeft en eindigt op MEDEKLINKER+KLINKER+MEDEKLINKER, wordt de laatste medeklinker verdubbeld en voeg je “-ed” toe.

 • Stop > stopped
 • Chat > chatted

(2) Maar, als die laatste medeklinker een w, x, of y is, wordt hij niet verdubbeld:

 • Sew > sewed
 • Fix > fixed
 • Play > played

(3) Als de laatste lettergreep van de stam van een werkwoord (met meerdere lettergrepen) de klemtoon bevat en eindigt op MEDEKLINKER+KLINKER+MEDEKLINKER, wordt de laatste medeklinker verdubbeld en voeg je “-ed” toe.

 • Prefer > preferred
 • Incur > incurred

(4) Als de eerste lettergreep van een werkwoord (met meerdere lettergrepen) juist de klemtoon bevat en eindigt op MEDEKLINKER+KLINKER+MEDEKLINKER, wordt de laatste medeklinket niet verdubbeld, en voeg je alleen “-ed” toe.

 • Enter > entered
 • Open > opened

(5) Als de stam van het werkwoord eindigt op een “e”, dan voeg je alleen een “d” toe.

 • Dye > dyed
 • Free > freed

(6) Als de stam van het werkwoord eindigt met MEDEKLINKER+”y”, wordt de “y” een “i” en voeg je “-ed” toe.

 • Cry > cried
 • Fry > Fried

Het makkelijke aan regelmatige werkwoorden is dat de verledentijdsvorm en het voltooid deelwoord hetzelfde zijn:

Stam van het werkwoord Verleden tijd (Simple Past) Voltooid deelwoord (Past Participle
To stop Stopped Stopped
To chat Chatted Chatted
To sew Sewed Sewed
To fix Fixed Fixed
To play Played Played
To prefer Preferred Preferred
To incur Incurred Incurred
To enter Entered Entered
To open Opened Opened
To dye Dyed Dyed
To free Freed Freed
To cry Cried Cried
To fry Fried Fried

Stay tuned voor de onregelmatige werkwoorden. Die leg ik je over twee weken in het volgende blogartikel uit! Wil je ook een business professional worden? Bekijk dan onze Zakelijk Engels Cursussen.

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *