formeel informeel engels zakelijk

Informeel vs. formeel: weet jij het al?

Engels praten op de werkvloer kan lastig zijn, al helemaal als er ook van je verwacht wordt dat je tijdens een vergadering of mail-contactmoment formeel Engels praat. Het is namelijk best moeilijk om on the spot formele zakelijke Engelse woorden te gebruiken. Soms is dit echter wel heel belangrijk: formele woorden vergroten de mate van professionaliteit en af en toe wil je op die manier overkomen. In situaties met Engelstalige collega’s die je al lang kent is het misschien minder belangrijk, maar bij dat ene belangrijke gesprek met een internationale zakenrelatie toch echt wel!

HOW TO SPEAK ENGLISH WITH EASE

Ontdek hoe je je zakelijk Engels zo snel mogelijk up-to-speed krijgt voor jouw rol, functie en werksituatie.

Daarom geef ik je in dit blogartikel een handige lijst met een aantal woorden die vaak gebruikt worden in het Engels op de werkvloer mét hun formele equivalent! Lees de lijst een paar keer goed door, en dan zal je merken dat je in je volgende Engelse conversatie misschien al wel sneller aan een formeel woord denkt wat je vervolgens kunt gebruiken.

Informeel vs. formeel 

Informeel Formeel Nederlandse vertaling
To give up To quit Stoppen
Job Occupation Beroep
To live To reside Wonen
Whole Entire Geheel; heel
To put up (with) To tolerate Tolereren; verdragen
Anyway Nevertheless In ieder geval; hoe dan ook
To ring up To call/To telephone Telefoneren; opzoomen
To set up To establish Vestigen; oprichten
To show up To arrive Arriveren
To stand for To represent Staan voor; vertegenwoordigen
To buy To purchase Kopen
To drop in To visit Bezoeken
Wrong Incorrect Verkeerd; incorrect
Empty Vacant Leeg(staand)
To let To permit Toestaan; toelaten
To help To assist Assisteren
To stop To cease Ophouden; stoppen
To begin To commence Beginnen
To use To consume Consumeren; gebruiken
To need To require Nodig hebben
To ask To enquire Vragen; informeren
To tell To advise Vertellen; adviseren

Gaat het jou lukken om deze woorden te gebruiken als je Engels spreekt? Of ben je benieuwd naar nog meer formele Engelse woorden? Laat het me weten in de reacties!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *