fewer vs. less

Fewer vs. Less

In dit artikel gaan we kijken naar twee woorden die nog vaak door elkaar worden gebruikt, terwijl dit echt niet nodig is. We gaan ze tegenover elkaar zetten: fewer vs. less, met duidelijke toelichting wanneer je welke van de twee moet gebruiken en handige voorbeelden. Aan het einde van dit blog staat ook een kleine quiz zodat je de stof meteen kan toepassen.

3 successtrategieën om je zakelijk Engels een boost te geven

Fewer vs. less

Fewer

Je gebruikt few om aan te geven dat een aantal dingen of mensen klein is. Fewer gebruik je dan om aan te geven dat er een kleiner aantal (telbare) dingen of mensen zijn. Je gebruikt fewer daarom met een meervoudsvorm van een zelfstandig naamwoord: jobs, mistakes, hours, men, children, people, etc.

✓ There are fewer jobs on the market nowadays.
✓ Jan is working fewer hours a week.
✓ Due to the recession, fewer people are employed in their field of work.

Less

Less betekent een kleinere hoeveelheid van, of niet zo veel als. Je gebruikt het om te verwijzen naar een kleinere hoeveelheid van iets dat geen meervoudsvorm heeft of ontelbaar is. Je verwijst dus naar een geheel iets en niet een aantal ervan. Voorbeelden van ontelbare zelfstandige naamwoorden zijn: time, money, food, music, air, rain, etc.

✓ Charles wants to spend less time on paperwork.
✓ I eat less food at work than I used to.
✓ They initially pay you less money, but it’s a better job.

Less than

Verder gebruik je less ook in zinnen met than als de getallen alleen staan (dus zonder zelfstandig naamwoord erbij):

✓ An employee with a sales percentage of less than 70 is in danger of being fired.

Deze regel geldt ook als je het over een hoeveelheid in zijn geheel hebt:

✓ At his new job, Frank earns less than 6000 euros per month.
✓ Our new office building is less than three miles away from the previous one.
✓ The previous building was less than ten years old when management decided it wasn’t big enough.

Dit lijkt misschien tegenstrijdig omdat euros, miles en years in de voorbeeldzinnen hierboven meervoudsvormen zijn, maar je gebruikt hier less omdat er nog steeds naar de gehele hoeveelheid verwezen wordt, dus naar geld, afstand en tijdsduur. Namelijk, in de zinnen hierboven gaat het om een bepaalde hoeveelheid geld, een bepaalde afstand en een bepaalde tijdsduur en niet om de individuele eenheden.

Fewer vs. less: quiz time!

Nu jij. Vul hieronder less of fewer in:
01. This project is ________ complicated than the last one.
02. Luckily Steven made ________ mistakes this time.
03. ________ women applied for the job opening in our sales department than men.
04. I suggest we spend ________ time discussing what could have happened and focus on what did happen.
05. It seems that ________ people are interested in a career in science.
06. There are ________ companies with some form of monopoly than thirty years ago.
07. Daniel had ________ than one hour to finish the report.
08. I had ________ time to work on the project.
09. Mark worked ________ hours than Ronald did.
10. ________ than twenty people were interested in the project, of which ________ than six were serious candidates.

Doe jij ook mee aan de fewer vs. less quiz? De antwoorden staan hieronder bij de comments. Niet spieken!

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reacties (6)

 1. Hoi Anneke, heel goed onderwerp, dit is voor veel niet-Engelstaligen heel lastig.

  1. This project is less complicated than the last one.
  2. Luckily Steven made fewer mistakes this time.
  3. Fewer women applied for the job opening in our sales department than men.
  3. I suggest we spend less time discussing what could have happened and focus on what did happen.
  5. It seems that fewer people are interested in a career in science.
  6. There are fewer companies with some form of monopoly than thirty years ago.
  7. Daniel had less than one hour to finish the report.
  8. I had less time to work on the project.
  9. Mark worked fewer hours than Ronald did.
  10. Fewer than twenty people were interested in the project, of which less than six were serious candidates.

 2. Let op! Dit bericht bevat de antwoorden.

  1. This project is less complicated than the last one.
  2. Luckily Steven made fewer mistakes this time.
  3. Fewer women applied for the job opening in our sales department than men.
  3. I suggest we spend less time discussing what could have happened and focus on what did happen.
  5. It seems that fewer people are interested in a career in science.
  6. There are fewer companies with some form of monopoly than thirty years ago.
  7. Daniel had less than one hour to finish the report.
  8. I had less time to work on the project.
  9. Mark worked fewer hours than Ronald did.
  10. Less than twenty people were interested in the project, of which less than 6 were serious candidates.

  Super gedaan weer allemaal!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *