gerund of infinitief

I enjoy travelling of I enjoy to travel?

Is het nu ’travelling’ of ’to travel’ na enjoy? Weet jij het goede antwoord en wat is het verschil tussen beide zinnen? Laten we de beestjes eerst even bij hun naam noemen. De vraag is eigenlijk, krijg je een gerund of infinitief na een ander werkwoord? Met andere woorden is het I enjoy travelling of I enjoy to travel?

Zelf aan de slag om je zakelijk Engels te verbeteren?

Gerund of infinitief?

De gerund is het hele werkwoord +ing, dat zelfstandig wordt gebruikt. Je kunt dit in het Nederlands vergelijken met het gebruik van het werkwoord als zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: (Het) Zwemmen vindt hij leuk. Een infinitief is het hele werkwoord: zwemmen.

Normaal gesproken is in zo’n geval (bij twee werkwoorden na elkaar) het tweede werkwoord een infinitief. I want to travel, bijvoorbeeld.

Na sommige werkwoorden krijg je echter altijd een gerund (ing vorm). Dit is een lijstje met de meest voorkomende werkwoorden waarna een gerund komt:

admit – appreciate – avoid – consider – contemplate – delay – deny – detest – dislike – endure – enjoy – escape – excuse – face – fancy – finish – forget – imagine – involve – keep – mention – mind – miss – postpone – practise – proposed – quit – resent – resist – risk – suggest – stop

Bijvoorbeeld
Well, she contemplated buying the house.
Can you face going there again?

Hamvraag
En dan nu de hamvraag. Is het: I enjoy travelling of I enjoy to travel? Dus gerund of infinitief?

Goed teruglezen en dan vind je het antwoord in de uitleg.

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reacties (2)

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *