Een voorzetje…

Voorzetsels in het Engels zijn altijd weer een terugkerend thema bij de trainingen Engels. De beste manier om te controleren of je het juiste voorzetsel gebruikt is door dit even te checken als je twijfelt. Je kunt jouw woordcombinatie bijvoorbeeld tussen dubbele aanhalingstekens invoeren op Google. Zo kun je checken hoe vaak de woordcombinatie wordt gebruikt en in welke context. Of check eens in een woordenboek.

Veel bedrijven hebben online toegang tot woordenboeken. Als je dit een poosje consequent blijft doen krijg je vanzelf meer gevoel bij het gebruik van voorzetsels, in dit geval voorzetsels van tijd.

Met meer gemak Engels spreken? Zo doe je dat! (Spoiler: je hoeft niet terug de schoolbanken in.)

Voorzetsels in het Engels

 
About – ongeveer
The trip will last about ten days.

As from / As of – vanaf
The new tax law will be in force as from 31 January.
As of today, I’m on a diet.

Between – tussen
I often go for a coffee between my morning and afternoon classes.

Duration – gedurende, tijdens
The weather was horrible during our holiday; it rained every day.
He twisted his ankle during the game and walks with crutches now.

For – gedurende
He taught English for 25 years before he retired.

From… till – van … tot
From the time he wakes up till the time he goes to bed he’s on the move.

In – binnen een bepaalde tijd
Wait a minute, will you? I’ll be back in just a few minutes.

Since – sinds
That bakery has been in business since 1947.

Throughout – gehele
Throughout his life, Gandhi advocated peaceful resistance.

Till – tot
She lived her till 1985, then she moved to Chicago.

Until – zelft als till
Until the day he died, the prisoner insisted he was innocent.

Up to – zelfde als till
Up to now, I’ve visited four shoe stores looking for new shoes.

Within – binnen
The train will arrive within the next few minutes.

Heb je een vraag naar aanleiding van bovenstaand onderwerp? Stel je vraag hieronder!

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *