verschil tussen affect en effect

Confusing: The Difference between Affect and Effect

De Engelse woorden affect en effect worden gemakkelijk door elkaar gehaald, ondanks het feit dat ze toch echt twee verschillende betekenissen hebben. Dit is confusing: wat is nu precies het verschil tussen affect en effect? Omdat beide woorden veelvoorkomend zijn in de Engelse taal, is het belangrijk om deze woorden op een correcte manier te gebruiken. Deze blog behandelt beide woorden op een duidelijke manier, waardoor jij in het vervolg niet hoeft te twijfelen over het juiste gebruik.

Met meer gemak Engels spreken? Zo doe je dat! (Spoiler: je hoeft niet terug de schoolbanken in.)

Wat is het verschil tussen affect en effect?

Het verschil

Kort gezegd is affect in de meeste gevallen een werkwoord, wat vertaald in het Nederlands beïnvloeden betekent. Het woord effect is in tegenstelling daarop juist vaak een zelfstandig naamwoord, wat in het Nederlands ook effect of gevolg betekent.

Een handig ezelsbruggetje (in het Engels mnemonic genoemd) om de correcte betekenis van beide woorden te onthouden is het volgende: A staat voor Actie, en werkwoorden gaan ook over acties. Daarom is affect (beginnend met een a) het werkwoord, en effect (niet beginnend met een a) niet.

De grootste oorzaak van de mix-up van affect en effect heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de twee woorden qua uitspraak enorm op elkaar lijken, en in veel gevallen zelfs op dezelfde manier worden uitgesproken. Als je naar gesproken Engels luistert, is het dus belangrijk om de context in acht te nemen om erachter te worden welk van de twee woorden wordt gebruikt.

Voorbeelden

Hier volgen een aantal voorbeeldzinnen waarin de woorden affect en effect op een correcte manier gebruikt worden, zodat je een goed beeld krijgt van hoe je de woorden op een juiste manier kan toepassen in je Engelse taalgebruik

1. Leslie’s behavior affects us all.
2. The decision to hire a new employee affects the entire team.
3. How will the changes in the team affect us in the long term?
4. The effect of the shortcoming is terrible.
5. Her statement had a surprising effect on Mary.
6. The communication team investigated the effect of the commercial on the customers’ purchasing behavior.

A recap

Het belangrijkste om te onthouden is dat affect een werkwoord is, en dat effect een zelfstandig naamwoord is. Op deze manier zal jij, wanneer je een Engelse tekst schrijft, de twee woorden nooit meer door elkaar halen.

Heb je een opmerking of vraag naar aanleiding van het lezen van dit artikel? Laat het ons weten in de reacties!

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *