bring of take

Bring vs. Take

In het Engels zijn er een aantal woorden die voor veel verwarring zorgen. Twee voorbeelden zijn ‘bring’ en ‘take’. Deze woorden hebben in het Engels een vergelijkbare betekenis, maar kunnen niet in dezelfde situaties worden gebruikt omdat ze nét iets anders zijn.

Om het nog eens extra confusing te maken, komt er voor mensen met Nederlands als moedertaal nog een complicatie bij. Dit komt omdat er in het Nederlands maar één woord voor beiden is, namelijk ‘brengen’. Maar wanneer gebruik je nou ‘bring’ en wanneer gebruik je ‘take’? Vandaag ga ik dit aan de hand van een aantal voorbeelden voor jou even goed ophelderen!

Met meer gemak Engels spreken? Zo doe je dat! (Spoiler: je hoeft niet terug de schoolbanken in.)

Is het bring of take?

BRING

De betekenis van ‘bring’ is kort samengevat: het brengen van iets naar of in de richting van de spreker. Dit is dus een beweging naar de spreker toe. ‘Bring’ is een onregelmatig werkwoord en verandert in de verleden tijd in ‘brought’.

Een aantal voorbeelden wanneer je in een zin ‘bring’ gebruikt:

✓ Can you bring me a book on SEO?
Je vraagt hier of iemand iets naar je toe kan brengen.

✓ Melanie brought muffins to our meeting last week.
Melanie nam hier iets mee naar een plek waar de spreker ook was.

✓ Bring your own lunch!
De locatie wordt hier niet expliciet verteld, maar je gebruikt hier ‘bring’ omdat de beweging naar de spreker toe geïmpliceerd is. Deze zin zegt namelijk eigenlijk (in overdreven Nederlands) ‘als je hierheen komt, neem dan je eigen lunch mee hiernaartoe.’

✓ Why did I bring a huge suitcase with me on this business trip? We’re only there for a week.
In deze zin heeft de spreker iets met zich meegenomen op weg naar een bestemming. Het voorwerp en de spreker bewegen dus naar dezelfde plaats toe.

TAKE

‘Take’ is dan het tegenovergestelde van ‘bring’, namelijk het wegbrengen van iets naar een locatie waar de spreker niet is. ‘Take’ signaleert dus een beweging van de spreker af. Ook ‘take’ is een onregelmatig werkwoord en in de verleden tijd wordt het ‘took’.

De volgende voorbeelden laten zien wanneer je ‘take’ moet gebruiken:

✓ Could you please take this client to the lounge area?
De spreker vraagt hier of iemand de klant ergens anders heen wil brengen, dus naar een andere locatie toe waar de spreker niet is.

✓ Alfred took all the money we had when he left the business.
Alfred heeft het geld van de spreker met zich meegenomen toen hij wegging.

✓ Be sure to take an umbrella with you!
Hier wordt gezegd dat de luisteraar een paraplu mee moet nemen wanneer hij/zij vertrekt. De luisteraar gaat dus (in de toekomst) van de spreker vandaan bewegen.

✓ Luke could take some sandwiches with him to the office.
‘With him’ signaleert hier dat Luke zonder de spreker naar het kantoor gaat en daarom gebruik je ‘take’.

Nu jij! Vul de juiste vorm van ‘bring’ of ‘take’ in.
1. Please don’t ______ your own mugs to work.
2. I _________ that report you were asking for.
3. Would you ______ me those papers, please?
4. We always _____ the kids to school before driving to work.
5. Did you _____ those files to Lisa?
6. The CEOs _____ Jane to that new restaurant to celebrate her promotion.

Lukt het jou om bring en take uit elkaar te houden? Dit zijn de antwoorden bij de oefening. Niet spieken!
1. bring, 2. brought, 3. bring, 4. take, 5. take, 6. took

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reacties (5)

 1. Let op, lees niet verder als je de opdracht nog wilt doen. Dit bericht bevat de antwoorden!
  Wat vond je van de opdracht? De antwoorden zijn:
  1. bring
  2. brought
  3. bring
  4. take
  5. take
  6. took
  Great job iedereen!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *