Back to the past

Het juiste gebruik van de werkwoordstijden in het Engels is heel belangrijk, omdat dit anders in een werksituatie voor verwarring kan zorgen. (Of erger natuurlijk…) Daarom vandaag een aantal voorbeelden van de past perfect (I had worked). De past perfect (voltooid verleden tijd) gebruik je om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd voordat iets anders had plaats gevonden.

Met meer gemak Engels spreken? Zo doe je dat! (Spoiler: je hoeft niet terug de schoolbanken in.)

The Past Perfect

 
Twee eenvoudige zinnen
She hadn’t yet seen the reviews when I talked to her.

When I got to the campus the lecture had already started.

Een aantal complexere zinnen
Four years ago I went to an astrologer to find out more about my children’s personality traits. She also had a look at my astrological map and told me to be careful concerning money matters because I could get into serious trouble. I became nervous because I had already signed a contract with an estate investor and I had even paid a huge deposit for the apartment.

By the time I realised that I had been beguiled of my money I could not reach the estate company. I went and reported my case to the police. A few days later I was informed by the police that the suspects had already left the country.

Mr Smith had gone to his lawyer to get a marriage contract drawn up before he proposed to Denise. Denise got outraged and ran off with Mr Smith’s business partner.

Doe je mee met de oefening?

1. If you ____________________ (listen) to me, you would have got the job.
2. Joyce didn’t arrive until after I ____________________ (leave).
3. She ____________________ (meet) her before somewhere.
4. We were late for the plane because we ____________________ (forgot) our passports.
5. Julie said that she ___________________ (not / visit) the UK before.
6. She ___________________ (not / use) email before, so I showed her how to use it.
7. You ___________________ (not / study) for the test, so you were very nervous.

Antwoorden:
1. had listened, 2. had left, 3. had met, 4. had forgotten, 5. hadn’t visited, 6. hadn’t used, 7. hadn’t studied.

Heb je nog vragen over de past perfect? Stel ze hieronder.

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *